Arkiv

Posts Tagged ‘webcoast’

Gör politikerna digitala

Under helgen gick Webcoast (en s k unconference eller ”knytkonferens” om man så vill, helt enkelt en konferens utan preciserat innehåll där deltagarna sätter och genomför agendan) av stapeln på Lindholmen Science Park i Göteborg. 200 människor med väldigt skiftande yrkesroller samlades under den gemensamma nämnaren ”av kärlek till webben”.

Även om inte konferensen eller någon av alla de sessions som genomfördes hade någon tydlig politisk inriktning kom många diskussioner att handla om politikens tillgänglighet, hur framtidens digitala samhälle kommer att se ut (vilket i stor utsträckning kan påverkas av politiken) och om transparens och tillgängliggörande av öppen offentliga data.

Ett löst citat ”Gör politikerna digitala” fastnade i huvudet och myntades (av en åhörare) under sessionen om den digitala agendan (som du kan se i efterhand på Bambuser, tack vare Joakim Jardenberg). Brit Stakston och Karin Ajaxon, två av de flera rådgivare (det s k digitaliseringsrådet) som IT- och regionminister Anna-Karin Hatt har utsett som delaktiga i utvecklingen av ”En digital agenda för Sverige” presenterade sessionen.

Hur långtgående är önskan om att göra politikerna digitala och vad bör politikerna i så fall göra för att möta önskan? Förhoppningsvis kan konferensen i maj ge svar på delar av de frågorna. Ett är säkert, förväntningarna ökar och dialogen söks delvis på nya arenor.

Vill du se mer av de sessions som genomfördes på webcoast rekommenderas en koll på Bo Starks sammanställning av ämnen, slides och livesändningar.

Annonser