Arkiv

Posts Tagged ‘politisk kommunikation’

Tack för i år, hoppas vi ses igen…

I går gick konferensen Mötesplats sociala medier i Borås av stapeln i en fullsatt Sparbankssal på Högskolan i Borås. Vi vill rikta vårt varmaste tack till alla deltagare, föreläsare, de som följde via olika sociala kanaler på webben och kom med relevanta inspel och naturligtvis alla som jobbat bakom kulisserna för att genomföra konferensen.

Vi känner från arrangörshåll att konferensen var mycket lyckad och att det blev en bra mix av ämnen och föreläsare. Redan nu finns tanken om en fortsättning på konferensen under 2012, vilket vi naturligtvis återkommer till längre fram. Tillsvidare ser vi gärna att diskussionerna, debatten och inspelen fortsätter leva på #msmboras.

För dig som missade konferensen eller vill följa något igen, finns hela konferensen inspelad (sändningen har än så länge följts av nästan 200 personer). Och för dig som vill fördjupa dig i föreläsarnas presentationer finns de också tillgängliga så klart.

Borås Tidning skriver följande i dagens tidning: Ambassadör med full koll på internet. Högskolan i Borås sammanfattar konferensen här. Mathias Klang skriver om konferensen på bloggen Sound & Fury. Bloggen I Love Borås gjorde en liten push i förväg.

Lite kul statistik över twitterflödet under konferensen hittar du under vår liveboard på twingly.

Intressanta länkar som lyftes under konferensen (har vi missat något kontakta @kihlanders så fyller vi på)

Hampus Brynolfs rapport om twitteranvändningen i Sverige (Twittercensus)

Öppen data kring biståndsprojekt (OpenAid) som nämndes av Per Schlingmann

– SKL:s rapport/riktlinjer ”Sociala medier och handlingsoffentligheten” som omnämndes av flera föreläsare.

Malmöinitiativet, demokratiprojekt i Malmö som Grethe Linde presenterade under konferensen.

Stefan Pålsson (åhörare) om den digitala klyftan.

Global network initiaitve, som omnämndes av Matthew Barzun

#dafs eller Digital agenda för Sverige, som omnämndes av Per Schlingmann

Annonser

Borås gör valkampanj med sociala förtecken

Att kampanja för ökat valdeltagande  i Borås är i sig inget nytt. Valnämnden har sedan ett par val tillbaka utökat den ordinarie informationen kring allmänna val till att även infatta riktade kampanjer för att stärka valdeltagandet i allmänhet eller specifikt i särskilda målgrupper. Ett naturligt sätt att nå ut har med tiden kommit att innefatta allt större inslag av sociala kanalval. Inför det här valet har man också valt full transparens kring förberedelserna och livesänder nämndens sammanträden.

Kampanjen har redan rullat igång men intensifieras från och med den 2 maj och rullar skarpt i alla kanaler under röstningsperioden 5-15 maj. Först ut i kampanjandet var uppsättning av klassiska valplakat (där vår egen verksamhet Återbruk ansvarar för produktion, uppsättning och nedtagning) på ett 100-tal platser runt om i Borås, där förhoppningen är att skapa en tidig uppmärksamhet kring valet.

Filmer på YouTube kring valet är en del av kampanjen som intensifieras under förtidsröstningsperioden. Filmerna sprids via sociala kanaler, YouTube i sig naturligtvis men även på facebook och twitter via @borasstad och @valstugan samt på den kommunala valsidan. (Spellistan med filmer från föregående val)

Den kommunala valstugan (som twittrar) på Stora Torget har sedan flera val tillbaka varit en viktig del för att erbjuda en lättillgänglig förtidsröstningslokal där människor rör sig. Sedan föregående val utökades denna med ytterligare en ”valstuga” i Knalleland.

Nytt i kampanjandet för det här året är en ”twibbonkampanj” där facebook och twitteranvändare kan välja att visa sitt stöd för kampanjen (och uppmana andra att rösta) genom sin profilbild. Detta som ett komplement till regionens event som vi också länkar till i olika sammahang.

Maria Karlsson @mirrys använder twibbonkampanjen på sin profilbild 

Ytterligare delar i kampanjen är:

 • Radioreklam
 • Spotify, ljudspots och banners (ljudspottarna är producerade internt i samarbete med Stadsteatern)
 • Bussbaksidor (Superbacks)
 • Badges/pins
 • Digitala skärmar
 • Eurosize/AdShell
 • Spridning av material samt valambassadörer genom Borås Stads Ungdomsråd (badges, affischer, flyers, broschyrer, t-shirts)
 • Spridning av material samt valambassadörer i stadsdelarna (badges, affischer, flyers, broschyrer, t-shirts)
 • Dagspressannonsering
 • Servetter med budskap på restauranger och caféer med spridning genom Boråsbloggarna.

Sociala medier banar väg för deltagande i kommunala frågor

Så skriver finska kommunförbundet i en rapport där man gått ut med en enkät till finska kommuner.

I synnerhet stora kommuner utnyttjar de sociala medierna aktivt för att marknadsföra olika evenemang och för att informera kommuninvånarna. De nio stora städer som besvarade Kommunförbundets enkät uppgav att ungdomsväsendet, biblioteket och museerna utnyttjar sociala medier. Vid sidan av Facebook använder kommunerna bland annat YouTube och bloggar av olika slag. En del kommuner använder också egna tillämpningar.

Man planerar också en mer omfattande enkät under året, men något som tydligt framkommer är:

– Kommunerna använder ett flertal sociala medier, men på ett decentraliserat sätt. Att koordinera helheten ställer kommunerna inför en utmaning, kommenterar Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef vid Kommunförbundet.

Välkommen till Borås 12 maj

28 januari, 2011 1 kommentar

Programmet är spikat för 2011 års upplaga av Mötesplats Sociala Medier i Borås. Vi tror att vi hittat en bra mix bland föreläsarna för att skapa ett spännande och givande program. T ex gästas vi av den amerikanske ambassadören Matthew Barzun, statssekreterare Per Schlingmann och kommunikationsstrategen Hampus Brynolf.

Hela programmet finner du på vår webbplats (där du också kan anmäla dig) eller här nedan:

Mötesplats Sociala Medier 2011

Politisk kommunikation och medier 2.0

Torsdag 12 maj 2011, kl 13.00-18.00, Sparbankssalen, Högskolan i Borås
Högskolans styrelseordförande Roland Andersson hälsar välkomna.
Moderator Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

 • Social media, politics and democracy in the US – USA:s ambassadör i Sverige Matthew Barzunlänk till annan webbplats, 13.00-13.30
 • Twitter i politiska valMarie Gruselllänk till annan webbplats lektor, Institutionen för Journalistik och Media Göteborgs Universitet, 13.30-14.00
 • Sociala medier i politiken – Nu och i framtiden, Per Schlingmannlänk till annan webbplats statssekreterare och Hampus Brynolflänk till annan webbplats kommunikationsstrateg, 14.00-14.30
 • Valet/Politiken; sociala medier ur ett lokalt perspektivAnders Kihllänk till annan webbplats, webbansvarig informatör Borås Stad, 14.30-15.00

Paus 15.00-15.30 – snittar, mineralvatten, kaffe/the i foajén

 • Wikipolitik: kollektiv politisk problemlösningJan Nolinlänk till annan webbplats, professor Högskolan i Borås, 15.30-16.00
 • I dialog med medborgarna, eDemokrati i Malmölänk till annan webbplatsGrethe Lindhe projektledare stadskontoret Malmö, 16.00-16.30
 • Politik och sociala medier – vad anser medborgarna? SOM-undersökning GU statsvetenskap – professor Lars Höglund, 16.30-17.00
 • Juridik och sociala medierlektor Mathias Klanglänk till annan webbplats Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås, 17.00-17.30
 • Avslutande diskussion om politik och sociala medier i framtidenStefan Eklundlänk till annan webbplats inleder och leder diskussionen, 17.30-18.00

Arrangör: Borås Stad och Högskolan i Boråslänk till annan webbplats, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan