Arkiv

Posts Tagged ‘opengov’

UD och Sida kunde. Kan vi?

I går lanserade Utrikesdepartementet och Sida gemensamt openaid.se som en plattform för utökad transparens kring svenskt biståndsarbete byggt på öppen data. Öppen data, opengov, e-gov och liknande begrepp är på frammarsch men än så länge har ganska lite hänt i myndighetssverige. För dig som inte är så insatt men vill veta mer rekommenderas Peter Krantz webbplats opengov.se

Öppen data bygger i mångt och mycket på att tillgängliggöra information på ett för många nytt sätt, att tillhandahålla detaljerad rådata för andra att bygga vidare på eller skapa tjänster kring, ofta genom öppna API:er. Fem timmar efter lanseringen fanns den första tjänsten biståndet.se (skapad av Jonas Lejon, som bland annat står bakom govdata.se och tweetbackup.com) på openaids data. Ett mer praktiskt exempel är när Popdevelop under Codemocracy skapade Kollektivt.se (Pelle Sten på Inuseful har ett spännande reportage), en geopositioneringstjänst för lokaltrafiken i skåne baserad på öppen data.

Joakim Jardenberg har som vanligt ett finger med i spelet och sammanfattar det hela här.

Det har skrivits och kommer naturligtvis skrivas massor om öppen data, kanske framförallt i bloggosfären där de stora pådrivarna finns. Hur ser det då ut i våra myndigheter, i våra kommuner och andra offentliga organ? Vad kan vi göra? Vad kan vi lyfta fram och göra tillgängligt på ett nytt och smidigt sätt? Ett citat (som är taget ur @Jockes presentation om sociala medier i offentlig sektor, slide 52, osäkert om han är ursprungskällan) sätter tillgänglighetsbegreppet på sin spets och kanske sår ett frö till utveckling:

If it´s not online (and freely, safely available) – it´s not public

Annonser

Gör politikerna digitala

Under helgen gick Webcoast (en s k unconference eller ”knytkonferens” om man så vill, helt enkelt en konferens utan preciserat innehåll där deltagarna sätter och genomför agendan) av stapeln på Lindholmen Science Park i Göteborg. 200 människor med väldigt skiftande yrkesroller samlades under den gemensamma nämnaren ”av kärlek till webben”.

Även om inte konferensen eller någon av alla de sessions som genomfördes hade någon tydlig politisk inriktning kom många diskussioner att handla om politikens tillgänglighet, hur framtidens digitala samhälle kommer att se ut (vilket i stor utsträckning kan påverkas av politiken) och om transparens och tillgängliggörande av öppen offentliga data.

Ett löst citat ”Gör politikerna digitala” fastnade i huvudet och myntades (av en åhörare) under sessionen om den digitala agendan (som du kan se i efterhand på Bambuser, tack vare Joakim Jardenberg). Brit Stakston och Karin Ajaxon, två av de flera rådgivare (det s k digitaliseringsrådet) som IT- och regionminister Anna-Karin Hatt har utsett som delaktiga i utvecklingen av ”En digital agenda för Sverige” presenterade sessionen.

Hur långtgående är önskan om att göra politikerna digitala och vad bör politikerna i så fall göra för att möta önskan? Förhoppningsvis kan konferensen i maj ge svar på delar av de frågorna. Ett är säkert, förväntningarna ökar och dialogen söks delvis på nya arenor.

Vill du se mer av de sessions som genomfördes på webcoast rekommenderas en koll på Bo Starks sammanställning av ämnen, slides och livesändningar.