Arkiv

Posts Tagged ‘digitala staten’

Sociala medier banar väg för deltagande i kommunala frågor

Så skriver finska kommunförbundet i en rapport där man gått ut med en enkät till finska kommuner.

I synnerhet stora kommuner utnyttjar de sociala medierna aktivt för att marknadsföra olika evenemang och för att informera kommuninvånarna. De nio stora städer som besvarade Kommunförbundets enkät uppgav att ungdomsväsendet, biblioteket och museerna utnyttjar sociala medier. Vid sidan av Facebook använder kommunerna bland annat YouTube och bloggar av olika slag. En del kommuner använder också egna tillämpningar.

Man planerar också en mer omfattande enkät under året, men något som tydligt framkommer är:

– Kommunerna använder ett flertal sociala medier, men på ett decentraliserat sätt. Att koordinera helheten ställer kommunerna inför en utmaning, kommenterar Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef vid Kommunförbundet.

Annonser

Vilka använder sociala medier inom offentligheten?

1 februari, 2011 Lämna en kommentar

Att användningen av sociala medier inom offentlig sektor ökar konsant är det inget tvivel om. SKL (Sveriges kommuner och landsting) lanserade i dagarna en lista över de kommuner, landsting och regioner som i någon form agerar på sociala medier. Sammanställningen är gjord utifrån en enkät som genomfördes under november 2010 och har kompletterats manuellt med information från webbsidor för respektive organisation. SKL inbjuder också representanter som eventuellt inte finns med på listan att komplettera med sina uppgifter.

SKLs lista återfinns här.

Eftersom listan endast innefattar kommuner och landsting samt endast länkar till samlingssidor hos respektive organisation känns den kanske aningen tunn. En användargenererad lista, sprungen ur twitterhashen #smios, är också på gång under ledning av Petter Hellmin (@pellmin) och den innefattar även myndigheter, lärosäten m m. Tyvärr är listan än så länge bara ett googledoc och inte helt publik i det hänseendet att det krävs en inbjudan för att kunna vara med och fylla på (ta en kontakt med Petter via twitter om du vill vara med). Tanken är i förlängningen att listan publiceras i sin senaste version veckovis hos Digitala Staten.