Arkiv

Archive for the ‘Sociala medier’ Category

Tack för i år, hoppas vi ses igen…

I går gick konferensen Mötesplats sociala medier i Borås av stapeln i en fullsatt Sparbankssal på Högskolan i Borås. Vi vill rikta vårt varmaste tack till alla deltagare, föreläsare, de som följde via olika sociala kanaler på webben och kom med relevanta inspel och naturligtvis alla som jobbat bakom kulisserna för att genomföra konferensen.

Vi känner från arrangörshåll att konferensen var mycket lyckad och att det blev en bra mix av ämnen och föreläsare. Redan nu finns tanken om en fortsättning på konferensen under 2012, vilket vi naturligtvis återkommer till längre fram. Tillsvidare ser vi gärna att diskussionerna, debatten och inspelen fortsätter leva på #msmboras.

För dig som missade konferensen eller vill följa något igen, finns hela konferensen inspelad (sändningen har än så länge följts av nästan 200 personer). Och för dig som vill fördjupa dig i föreläsarnas presentationer finns de också tillgängliga så klart.

Borås Tidning skriver följande i dagens tidning: Ambassadör med full koll på internet. Högskolan i Borås sammanfattar konferensen här. Mathias Klang skriver om konferensen på bloggen Sound & Fury. Bloggen I Love Borås gjorde en liten push i förväg.

Lite kul statistik över twitterflödet under konferensen hittar du under vår liveboard på twingly.

Intressanta länkar som lyftes under konferensen (har vi missat något kontakta @kihlanders så fyller vi på)

Hampus Brynolfs rapport om twitteranvändningen i Sverige (Twittercensus)

Öppen data kring biståndsprojekt (OpenAid) som nämndes av Per Schlingmann

– SKL:s rapport/riktlinjer ”Sociala medier och handlingsoffentligheten” som omnämndes av flera föreläsare.

Malmöinitiativet, demokratiprojekt i Malmö som Grethe Linde presenterade under konferensen.

Stefan Pålsson (åhörare) om den digitala klyftan.

Global network initiaitve, som omnämndes av Matthew Barzun

#dafs eller Digital agenda för Sverige, som omnämndes av Per Schlingmann

Annonser

Borås gör valkampanj med sociala förtecken

Att kampanja för ökat valdeltagande  i Borås är i sig inget nytt. Valnämnden har sedan ett par val tillbaka utökat den ordinarie informationen kring allmänna val till att även infatta riktade kampanjer för att stärka valdeltagandet i allmänhet eller specifikt i särskilda målgrupper. Ett naturligt sätt att nå ut har med tiden kommit att innefatta allt större inslag av sociala kanalval. Inför det här valet har man också valt full transparens kring förberedelserna och livesänder nämndens sammanträden.

Kampanjen har redan rullat igång men intensifieras från och med den 2 maj och rullar skarpt i alla kanaler under röstningsperioden 5-15 maj. Först ut i kampanjandet var uppsättning av klassiska valplakat (där vår egen verksamhet Återbruk ansvarar för produktion, uppsättning och nedtagning) på ett 100-tal platser runt om i Borås, där förhoppningen är att skapa en tidig uppmärksamhet kring valet.

Filmer på YouTube kring valet är en del av kampanjen som intensifieras under förtidsröstningsperioden. Filmerna sprids via sociala kanaler, YouTube i sig naturligtvis men även på facebook och twitter via @borasstad och @valstugan samt på den kommunala valsidan. (Spellistan med filmer från föregående val)

Den kommunala valstugan (som twittrar) på Stora Torget har sedan flera val tillbaka varit en viktig del för att erbjuda en lättillgänglig förtidsröstningslokal där människor rör sig. Sedan föregående val utökades denna med ytterligare en ”valstuga” i Knalleland.

Nytt i kampanjandet för det här året är en ”twibbonkampanj” där facebook och twitteranvändare kan välja att visa sitt stöd för kampanjen (och uppmana andra att rösta) genom sin profilbild. Detta som ett komplement till regionens event som vi också länkar till i olika sammahang.

Maria Karlsson @mirrys använder twibbonkampanjen på sin profilbild 

Ytterligare delar i kampanjen är:

  • Radioreklam
  • Spotify, ljudspots och banners (ljudspottarna är producerade internt i samarbete med Stadsteatern)
  • Bussbaksidor (Superbacks)
  • Badges/pins
  • Digitala skärmar
  • Eurosize/AdShell
  • Spridning av material samt valambassadörer genom Borås Stads Ungdomsråd (badges, affischer, flyers, broschyrer, t-shirts)
  • Spridning av material samt valambassadörer i stadsdelarna (badges, affischer, flyers, broschyrer, t-shirts)
  • Dagspressannonsering
  • Servetter med budskap på restauranger och caféer med spridning genom Boråsbloggarna.

Sociala medier banar väg för deltagande i kommunala frågor

Så skriver finska kommunförbundet i en rapport där man gått ut med en enkät till finska kommuner.

I synnerhet stora kommuner utnyttjar de sociala medierna aktivt för att marknadsföra olika evenemang och för att informera kommuninvånarna. De nio stora städer som besvarade Kommunförbundets enkät uppgav att ungdomsväsendet, biblioteket och museerna utnyttjar sociala medier. Vid sidan av Facebook använder kommunerna bland annat YouTube och bloggar av olika slag. En del kommuner använder också egna tillämpningar.

Man planerar också en mer omfattande enkät under året, men något som tydligt framkommer är:

– Kommunerna använder ett flertal sociala medier, men på ett decentraliserat sätt. Att koordinera helheten ställer kommunerna inför en utmaning, kommenterar Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef vid Kommunförbundet.

UD och Sida kunde. Kan vi?

I går lanserade Utrikesdepartementet och Sida gemensamt openaid.se som en plattform för utökad transparens kring svenskt biståndsarbete byggt på öppen data. Öppen data, opengov, e-gov och liknande begrepp är på frammarsch men än så länge har ganska lite hänt i myndighetssverige. För dig som inte är så insatt men vill veta mer rekommenderas Peter Krantz webbplats opengov.se

Öppen data bygger i mångt och mycket på att tillgängliggöra information på ett för många nytt sätt, att tillhandahålla detaljerad rådata för andra att bygga vidare på eller skapa tjänster kring, ofta genom öppna API:er. Fem timmar efter lanseringen fanns den första tjänsten biståndet.se (skapad av Jonas Lejon, som bland annat står bakom govdata.se och tweetbackup.com) på openaids data. Ett mer praktiskt exempel är när Popdevelop under Codemocracy skapade Kollektivt.se (Pelle Sten på Inuseful har ett spännande reportage), en geopositioneringstjänst för lokaltrafiken i skåne baserad på öppen data.

Joakim Jardenberg har som vanligt ett finger med i spelet och sammanfattar det hela här.

Det har skrivits och kommer naturligtvis skrivas massor om öppen data, kanske framförallt i bloggosfären där de stora pådrivarna finns. Hur ser det då ut i våra myndigheter, i våra kommuner och andra offentliga organ? Vad kan vi göra? Vad kan vi lyfta fram och göra tillgängligt på ett nytt och smidigt sätt? Ett citat (som är taget ur @Jockes presentation om sociala medier i offentlig sektor, slide 52, osäkert om han är ursprungskällan) sätter tillgänglighetsbegreppet på sin spets och kanske sår ett frö till utveckling:

If it´s not online (and freely, safely available) – it´s not public

IT-utveckling på gott och ont

På kort tid har den mänskliga kommunikationen förändrats i grunden, och därmed även spelreglerna för demokrati. Det menar Mathias Klang, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Förklaringen är IT-utvecklingen, med genombrottet för internet och därefter de sociala medierna. Men det är på gott och ont. Allt finns tillgängligt men det har också blivit lättare att kontrollera och övervaka människor. – Jag är optimist men vi måste förstå att IT-verktygen inte är neutrala, säger Mathias Klang.

Mathias Klang arbetar halvtid med forskning och undervisning på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Andra halvan finns han på IT-universitetet i Göteborg där han disputerade 2006 på avhandlingen ”Disruptive technology – the effects of technology regulation on democracy”. IT-rätt är hans specialområde, ur flera perspektiv: upphovsrätt och licensfrågor, integritet och övervakning, yttrandefrihet och öppenhet på nätet. Frågor i tiden, minst sagt.

Men Mathias Klangs intresse är knappast nytt. I början av 1990-talet fick han en första aning om vad internet kunde innebära för människors kommunikation och tillgång till information. Med hjälp av det då enbart textbaserade internet letade han sig fram till information om en bok om mänskliga rättigheter som inte gick att få tag på i Sverige. Han mailade författaren i USA och fick boken skickad till sig. På de 20 år som gått sedan dess har världen förändrats i grunden, tycker Mathias Klang.

– Det har skett en extremt stor förändring, säger han. Internet och sociala medier har förändrat spelreglerna för all kommunikation på kort tid. Och kommunikation är grunden för demokrati. Etablerade sanningar och traditionella källor är bortsprängda. De finns inte mer.

Läs hela artikeln på www.hb.se

Kommunstyrelsen i Bengtsfors är med på apptåget!

14 februari, 2011 1 kommentar

I höstas läste jag en artikel som handlade om en kommun som hade köpt in iPads till alla i kommunstyrelsen. Det visade sig vara Bengtsfors kommun. Bengtsfors kommun använder sig av en iPad-app för att distribuera politiska handlingar till ledamöterna. Enkelt, snabbt och ingen pappershantering. Vinsterna är många ur både tids- och miljöperspektiv.

Bengtsfors kommunstyrelses ordförande Per Eriksson säger i artikeln ” – En satsning på den här tekniken innebär att vi sparar in avsevärda portokostnader och bidrar till en positiv miljöpåverkan i och med kraftigt minskad pappersförbrukning. Samtidigt lösgörs personalresurser eftersom kopiering och manuell hantering har varit tidsmässigt omfattande.”

Det här är ett lysande exempel på hur man med ny teknik kan effektivisera inom den politiska sfären!

Jag blir glad när jag läser om kommuner som tänker nytt, som faktiskt går ifrån det konventionella med tjocka pappersbuntar med handlingar som skickas ut inför varje möte.  Att man vågar utmana sina politiker med nya grepp. Att man gör ett slag för miljön och sparar papper. Det ligger i tiden och jag tror att inom fem år så har alla politiker i kommunstyrelser runt om i landet var sin läsplatta.

Vill du läsa hela artikeln?
http://bit.ly/chHfGa

Kartlagda offentliga verksamheter på sociala medier

6 februari, 2011 Lämna en kommentar

För några dagar sedan skrev vi ett inlägg om vilka inom offentligheten som använder sociala medier. Vi nämnde redan då @pellmin s arbete med ett gemensamt google doc i ämnet. Sedan dess har utvecklingen gått vidare några steg. @infomastern har varit med och utvecklat listan och nu finns den också publikt hos Digitala Staten. Där går den bara att läsa, men har du kompletterande uppgifter går det fint att ta en kontakt med @pellmin för en inloggning.

Vi har också tidigare nämnt att Hampus Brynolf under veckans #twittercensus släppte en rapport om svenskarnas internetanvändning. Vid en kontakt under gårdagen visade det sig att Hampus på ett förhållandevis enkelt sätt kunde plocka fram olika typer av information ur databasen. Kontakten resulterade i en snabb förteckning över alla twitterkonton som i någon form innehåller ordet kommun. Du kan se hela listan här. Glädjande nog hakade Andreas Krohn (som ligger bakom Twittoppen) på det här per omgående och skapade en lista med statistik över de aktuella kontona. Hos Twittoppen finns också en lista över politiker på twitter.

Hela rapporten från #twittercensus hittar du här.