Arkiv

Archive for the ‘Mathias Klang’ Category

IT-utveckling på gott och ont

På kort tid har den mänskliga kommunikationen förändrats i grunden, och därmed även spelreglerna för demokrati. Det menar Mathias Klang, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Förklaringen är IT-utvecklingen, med genombrottet för internet och därefter de sociala medierna. Men det är på gott och ont. Allt finns tillgängligt men det har också blivit lättare att kontrollera och övervaka människor. – Jag är optimist men vi måste förstå att IT-verktygen inte är neutrala, säger Mathias Klang.

Mathias Klang arbetar halvtid med forskning och undervisning på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Andra halvan finns han på IT-universitetet i Göteborg där han disputerade 2006 på avhandlingen ”Disruptive technology – the effects of technology regulation on democracy”. IT-rätt är hans specialområde, ur flera perspektiv: upphovsrätt och licensfrågor, integritet och övervakning, yttrandefrihet och öppenhet på nätet. Frågor i tiden, minst sagt.

Men Mathias Klangs intresse är knappast nytt. I början av 1990-talet fick han en första aning om vad internet kunde innebära för människors kommunikation och tillgång till information. Med hjälp av det då enbart textbaserade internet letade han sig fram till information om en bok om mänskliga rättigheter som inte gick att få tag på i Sverige. Han mailade författaren i USA och fick boken skickad till sig. På de 20 år som gått sedan dess har världen förändrats i grunden, tycker Mathias Klang.

– Det har skett en extremt stor förändring, säger han. Internet och sociala medier har förändrat spelreglerna för all kommunikation på kort tid. Och kommunikation är grunden för demokrati. Etablerade sanningar och traditionella källor är bortsprängda. De finns inte mer.

Läs hela artikeln på www.hb.se

Annonser