Arkiv

Författararkiv

IT-utveckling på gott och ont

På kort tid har den mänskliga kommunikationen förändrats i grunden, och därmed även spelreglerna för demokrati. Det menar Mathias Klang, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Förklaringen är IT-utvecklingen, med genombrottet för internet och därefter de sociala medierna. Men det är på gott och ont. Allt finns tillgängligt men det har också blivit lättare att kontrollera och övervaka människor. – Jag är optimist men vi måste förstå att IT-verktygen inte är neutrala, säger Mathias Klang.

Mathias Klang arbetar halvtid med forskning och undervisning på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Andra halvan finns han på IT-universitetet i Göteborg där han disputerade 2006 på avhandlingen ”Disruptive technology – the effects of technology regulation on democracy”. IT-rätt är hans specialområde, ur flera perspektiv: upphovsrätt och licensfrågor, integritet och övervakning, yttrandefrihet och öppenhet på nätet. Frågor i tiden, minst sagt.

Men Mathias Klangs intresse är knappast nytt. I början av 1990-talet fick han en första aning om vad internet kunde innebära för människors kommunikation och tillgång till information. Med hjälp av det då enbart textbaserade internet letade han sig fram till information om en bok om mänskliga rättigheter som inte gick att få tag på i Sverige. Han mailade författaren i USA och fick boken skickad till sig. På de 20 år som gått sedan dess har världen förändrats i grunden, tycker Mathias Klang.

– Det har skett en extremt stor förändring, säger han. Internet och sociala medier har förändrat spelreglerna för all kommunikation på kort tid. Och kommunikation är grunden för demokrati. Etablerade sanningar och traditionella källor är bortsprängda. De finns inte mer.

Läs hela artikeln på www.hb.se

Annonser

Kommunstyrelsen i Bengtsfors är med på apptåget!

14 februari, 2011 1 kommentar

I höstas läste jag en artikel som handlade om en kommun som hade köpt in iPads till alla i kommunstyrelsen. Det visade sig vara Bengtsfors kommun. Bengtsfors kommun använder sig av en iPad-app för att distribuera politiska handlingar till ledamöterna. Enkelt, snabbt och ingen pappershantering. Vinsterna är många ur både tids- och miljöperspektiv.

Bengtsfors kommunstyrelses ordförande Per Eriksson säger i artikeln ” – En satsning på den här tekniken innebär att vi sparar in avsevärda portokostnader och bidrar till en positiv miljöpåverkan i och med kraftigt minskad pappersförbrukning. Samtidigt lösgörs personalresurser eftersom kopiering och manuell hantering har varit tidsmässigt omfattande.”

Det här är ett lysande exempel på hur man med ny teknik kan effektivisera inom den politiska sfären!

Jag blir glad när jag läser om kommuner som tänker nytt, som faktiskt går ifrån det konventionella med tjocka pappersbuntar med handlingar som skickas ut inför varje möte.  Att man vågar utmana sina politiker med nya grepp. Att man gör ett slag för miljön och sparar papper. Det ligger i tiden och jag tror att inom fem år så har alla politiker i kommunstyrelser runt om i landet var sin läsplatta.

Vill du läsa hela artikeln?
http://bit.ly/chHfGa

MSM Borås?

19 januari, 2011 Lämna en kommentar

Välkommen till en ny blogg. MSM Borås? Vad är det för något? Det står för Mötesplats Sociala Medier, Borås. Inför valupptakten 2010 samlade Högskolan i Borås tillsammans med Borås Stad till en föreläsnings- och inspirationsdag kring sociala medier i allmänhet och inom politiken i synnerhet. Dagen blev mycket uppskattad och den 12 maj 2011 gör vi det igen.

Mötesplats Sociala Medier 2011 – Politisk kommunikation och medier 2.0
Politiker, forskare och aktörer i sociala medier möts och resonerar kring vad betydelsen av den alltmer ökade kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individen. 

Inom några dagar presenterar vi programmet för dagen, öppnar upp anmälningsmöjligheterna och startar upp en ökad aktivitet i bloggen. Tillsvidare rekommenderar vi vår facebooksida och vårt twitterkonto, du kan också följa hashen #msmboras.

Vi ses väl den 12 maj?