Arkiv

Archive for april, 2011

Borås gör valkampanj med sociala förtecken

Att kampanja för ökat valdeltagande  i Borås är i sig inget nytt. Valnämnden har sedan ett par val tillbaka utökat den ordinarie informationen kring allmänna val till att även infatta riktade kampanjer för att stärka valdeltagandet i allmänhet eller specifikt i särskilda målgrupper. Ett naturligt sätt att nå ut har med tiden kommit att innefatta allt större inslag av sociala kanalval. Inför det här valet har man också valt full transparens kring förberedelserna och livesänder nämndens sammanträden.

Kampanjen har redan rullat igång men intensifieras från och med den 2 maj och rullar skarpt i alla kanaler under röstningsperioden 5-15 maj. Först ut i kampanjandet var uppsättning av klassiska valplakat (där vår egen verksamhet Återbruk ansvarar för produktion, uppsättning och nedtagning) på ett 100-tal platser runt om i Borås, där förhoppningen är att skapa en tidig uppmärksamhet kring valet.

Filmer på YouTube kring valet är en del av kampanjen som intensifieras under förtidsröstningsperioden. Filmerna sprids via sociala kanaler, YouTube i sig naturligtvis men även på facebook och twitter via @borasstad och @valstugan samt på den kommunala valsidan. (Spellistan med filmer från föregående val)

Den kommunala valstugan (som twittrar) på Stora Torget har sedan flera val tillbaka varit en viktig del för att erbjuda en lättillgänglig förtidsröstningslokal där människor rör sig. Sedan föregående val utökades denna med ytterligare en ”valstuga” i Knalleland.

Nytt i kampanjandet för det här året är en ”twibbonkampanj” där facebook och twitteranvändare kan välja att visa sitt stöd för kampanjen (och uppmana andra att rösta) genom sin profilbild. Detta som ett komplement till regionens event som vi också länkar till i olika sammahang.

Maria Karlsson @mirrys använder twibbonkampanjen på sin profilbild 

Ytterligare delar i kampanjen är:

  • Radioreklam
  • Spotify, ljudspots och banners (ljudspottarna är producerade internt i samarbete med Stadsteatern)
  • Bussbaksidor (Superbacks)
  • Badges/pins
  • Digitala skärmar
  • Eurosize/AdShell
  • Spridning av material samt valambassadörer genom Borås Stads Ungdomsråd (badges, affischer, flyers, broschyrer, t-shirts)
  • Spridning av material samt valambassadörer i stadsdelarna (badges, affischer, flyers, broschyrer, t-shirts)
  • Dagspressannonsering
  • Servetter med budskap på restauranger och caféer med spridning genom Boråsbloggarna.
Annonser

Sociala medier banar väg för deltagande i kommunala frågor

Så skriver finska kommunförbundet i en rapport där man gått ut med en enkät till finska kommuner.

I synnerhet stora kommuner utnyttjar de sociala medierna aktivt för att marknadsföra olika evenemang och för att informera kommuninvånarna. De nio stora städer som besvarade Kommunförbundets enkät uppgav att ungdomsväsendet, biblioteket och museerna utnyttjar sociala medier. Vid sidan av Facebook använder kommunerna bland annat YouTube och bloggar av olika slag. En del kommuner använder också egna tillämpningar.

Man planerar också en mer omfattande enkät under året, men något som tydligt framkommer är:

– Kommunerna använder ett flertal sociala medier, men på ett decentraliserat sätt. Att koordinera helheten ställer kommunerna inför en utmaning, kommenterar Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef vid Kommunförbundet.

UD och Sida kunde. Kan vi?

I går lanserade Utrikesdepartementet och Sida gemensamt openaid.se som en plattform för utökad transparens kring svenskt biståndsarbete byggt på öppen data. Öppen data, opengov, e-gov och liknande begrepp är på frammarsch men än så länge har ganska lite hänt i myndighetssverige. För dig som inte är så insatt men vill veta mer rekommenderas Peter Krantz webbplats opengov.se

Öppen data bygger i mångt och mycket på att tillgängliggöra information på ett för många nytt sätt, att tillhandahålla detaljerad rådata för andra att bygga vidare på eller skapa tjänster kring, ofta genom öppna API:er. Fem timmar efter lanseringen fanns den första tjänsten biståndet.se (skapad av Jonas Lejon, som bland annat står bakom govdata.se och tweetbackup.com) på openaids data. Ett mer praktiskt exempel är när Popdevelop under Codemocracy skapade Kollektivt.se (Pelle Sten på Inuseful har ett spännande reportage), en geopositioneringstjänst för lokaltrafiken i skåne baserad på öppen data.

Joakim Jardenberg har som vanligt ett finger med i spelet och sammanfattar det hela här.

Det har skrivits och kommer naturligtvis skrivas massor om öppen data, kanske framförallt i bloggosfären där de stora pådrivarna finns. Hur ser det då ut i våra myndigheter, i våra kommuner och andra offentliga organ? Vad kan vi göra? Vad kan vi lyfta fram och göra tillgängligt på ett nytt och smidigt sätt? Ett citat (som är taget ur @Jockes presentation om sociala medier i offentlig sektor, slide 52, osäkert om han är ursprungskällan) sätter tillgänglighetsbegreppet på sin spets och kanske sår ett frö till utveckling:

If it´s not online (and freely, safely available) – it´s not public