Arkiv

Archive for mars, 2011

IT-utveckling på gott och ont

På kort tid har den mänskliga kommunikationen förändrats i grunden, och därmed även spelreglerna för demokrati. Det menar Mathias Klang, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Förklaringen är IT-utvecklingen, med genombrottet för internet och därefter de sociala medierna. Men det är på gott och ont. Allt finns tillgängligt men det har också blivit lättare att kontrollera och övervaka människor. – Jag är optimist men vi måste förstå att IT-verktygen inte är neutrala, säger Mathias Klang.

Mathias Klang arbetar halvtid med forskning och undervisning på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Andra halvan finns han på IT-universitetet i Göteborg där han disputerade 2006 på avhandlingen ”Disruptive technology – the effects of technology regulation on democracy”. IT-rätt är hans specialområde, ur flera perspektiv: upphovsrätt och licensfrågor, integritet och övervakning, yttrandefrihet och öppenhet på nätet. Frågor i tiden, minst sagt.

Men Mathias Klangs intresse är knappast nytt. I början av 1990-talet fick han en första aning om vad internet kunde innebära för människors kommunikation och tillgång till information. Med hjälp av det då enbart textbaserade internet letade han sig fram till information om en bok om mänskliga rättigheter som inte gick att få tag på i Sverige. Han mailade författaren i USA och fick boken skickad till sig. På de 20 år som gått sedan dess har världen förändrats i grunden, tycker Mathias Klang.

– Det har skett en extremt stor förändring, säger han. Internet och sociala medier har förändrat spelreglerna för all kommunikation på kort tid. Och kommunikation är grunden för demokrati. Etablerade sanningar och traditionella källor är bortsprängda. De finns inte mer.

Läs hela artikeln på www.hb.se

Annonser

Gör politikerna digitala

Under helgen gick Webcoast (en s k unconference eller ”knytkonferens” om man så vill, helt enkelt en konferens utan preciserat innehåll där deltagarna sätter och genomför agendan) av stapeln på Lindholmen Science Park i Göteborg. 200 människor med väldigt skiftande yrkesroller samlades under den gemensamma nämnaren ”av kärlek till webben”.

Även om inte konferensen eller någon av alla de sessions som genomfördes hade någon tydlig politisk inriktning kom många diskussioner att handla om politikens tillgänglighet, hur framtidens digitala samhälle kommer att se ut (vilket i stor utsträckning kan påverkas av politiken) och om transparens och tillgängliggörande av öppen offentliga data.

Ett löst citat ”Gör politikerna digitala” fastnade i huvudet och myntades (av en åhörare) under sessionen om den digitala agendan (som du kan se i efterhand på Bambuser, tack vare Joakim Jardenberg). Brit Stakston och Karin Ajaxon, två av de flera rådgivare (det s k digitaliseringsrådet) som IT- och regionminister Anna-Karin Hatt har utsett som delaktiga i utvecklingen av ”En digital agenda för Sverige” presenterade sessionen.

Hur långtgående är önskan om att göra politikerna digitala och vad bör politikerna i så fall göra för att möta önskan? Förhoppningsvis kan konferensen i maj ge svar på delar av de frågorna. Ett är säkert, förväntningarna ökar och dialogen söks delvis på nya arenor.

Vill du se mer av de sessions som genomfördes på webcoast rekommenderas en koll på Bo Starks sammanställning av ämnen, slides och livesändningar.